Newsletter Centra raně středověkých studií

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 
Tímto uděluji souhlas
 
Centru raně středověkých studií při Semináři dějin umění Masarykovy Univerzity, sídlem Arna Nováka 1, 602 00 Brno ke zpracování těchto osobních údajů (podrobněji viz Zásady ochrany osobních údajů), a to za následujících podmínek.
 
Osobní údaje, které budou uchovávány
 
jméno, příjmení, email. 
 
Účel, doba a způsob zpracování
 
Osobní údaje Centru zpracovává za účelem zasílání newsletteru a informací o akcích, které Centrum pořádá nebo se jich účastní. Tyto údaje budou zpracovány po dobu pěti let od poskytnutí.
 
Dotazy ohledně osobních údajů v Centru raně středověkých studií je možno zasílat na email info@earlymedievalstudies.com. Na stejné adrese je také možno požádat o úpravu osobních údajů a o informaci o tom, jak osobní údaje zpracováváme.
 
Souhlas lze vzít kdykoliv zpět
 
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, kliknutím na odhlašovací link, který se nachází na konci každého zaslaného emailu.
 
Sdílení údajů s třetími osobami
 
Centrum raně středověkých studií neposkytne údaje třetí osobě.
 
* indicates required

Prohlašuji, že dobrovolně uděluji souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů:

Email Marketing Powered by Mailchimp